Refurbished Mac mini Apple M2-chip met 8‑core CPU en 10‑core GPU (2023)

Refurbished Macmini AppleM2-chip met 8‑coreCPU en 10‑coreGPU (1)

\n

\n

Hulp nodig bij je bestelling?

\n\n\n\tChat nu\n\t(Wordt in nieuw venster geopend)\n\n of bel 08000200570.

","purchaseInfo":{"partNumber":"FMFJ3FN/A","price":{"priceFeeDisclaimer":"","creditOffer":{"loanOffer":"€ 21,62/mo.per month for 3mo.monthsFootnote *","creditOfferVars":{"totalAmount":64.8585000,"amount":21.6195000,"rate":3.55,"count":3},"financingDisabledforContractiPhones":false,"appleCardMessagingEnabled":false,"financingDisabledforiPods":false,"showMoreInfoLink":true,"financingDisabledForRefurbs":true,"financingEnabledforProducts":true,"watchProduct":false,"macProduct":true},"previousPrice":{"amount":null,"raw_amount":"609.00","previousPrice":"Was € 719,00"},"savings":"Bespaar € 110,00","priceCurrency":"EUR","partNumber":"FMFJ3FN/A","showItemPropPrice":true,"showItemPropAvailability":false,"showPromoAsIncludes":false,"showPayPal":false,"showDynamicFinancing":true,"chooseDefaultPurchaseOption":false,"adjustedPrice":{},"currentPrice":{"amount":"€ 609,00","raw_amount":"609.00"},"originalProductAmount":719.00,"basePartNumber":"FMFJ3","refurbProduct":true},"templateId":"NO_MONTHLY","priceDisplayFormat":"","priceData":{"tradeInAmountDisplay":null,"promoSavings":null,"paymentPromo":null,"financing":null,"previousPrice":{"priceString":"Was € 719,00","raw":{"price":"609.00"}},"netPrice":null,"priceFeeDisclaimer":null,"savings":{"priceString":"Bespaar € 110,00"},"fullPrice":{"priceString":"€ 609,00","raw":{"price":"609.00"}},"totalInstallmentSavings":null,"tierListSavings":null,"refurbProduct":true},"promotions":{"giftCardPromotionText":null},"buyNowButton":{"value":"add-to-cart","name":"add-to-cart","disabled":true,"text":"In winkelmandje","buttonId":"add-to-cart"},"financing":{"price":{"partNumber":"FMFJ3FN/A","optionPartNumber":null,"options":null,"taxExclusivePrice":503.31,"taxInclusivePrice":609.00,"taxExclusiveTotalDiscountedPrice":null,"taxInclusiveTotalDiscountedPrice":609.00,"taxRate":21.00,"taxAmount":105.69,"discount":0.00,"discountWithTax":0.00,"yourSavingAmount":0.00,"tradeInDiscount":null,"tradeInDiscountOverValue":0,"tradeInDiscountWithTax":0,"tradeInDiscountOverValueWithTax":0,"taxExclusivePriceBeforeDiscount":503.31,"taxInclusivePriceBeforeDiscount":609.00,"taxExclusivePriceBeforePromoDiscount":null,"taxInclusivePriceBeforePromoDiscount":609.00,"currentPersonalPrice":null,"taxExclusiveListPrice":null,"taxInclusiveListPrice":null,"taxExclusiveListSavings":null,"taxInclusiveListSavings":null,"leviesInclusivePriceBeforeDiscount":503.31,"netlevies":[],"grosslevies":[],"netLevyAmount":0.00,"levies":[],"leviesInclusivePrice":503.31,"optionPrices":null,"ktoOptionPrices":null,"componentPrices":null,"addOnPrices":null,"partPrice":null,"promoCacheLineItem":{"partNumber":"FMFJ3FN/A","options":null,"components":null,"addOns":null,"preciseUnitPrice":null,"discountPercent":null,"preciseFixedExtendedDiscount":null,"promos":null,"plusPromo":null,"cto":false,"kto":false,"iphone":false,"autoSavingsValue":0,"autoSavingsPercent":null,"autoPromo":null,"softMessageTranslationKey":null},"subscription":null,"taxInclusiveModelXDiscount":null,"taxExclusiveModelXDiscount":null,"bundleComponents":null,"bundleComponentPrices":null,"term":null,"bundlePartNumber":null,"bundlePricingType":null,"comboId":null,"fullTaxInclusiveAmount":null,"fullAmount":null,"bundleZeroAmount":null,"bundleZeroTaxInclusiveAmount":null,"type":"FULL","autoPromo":null},"showDynamicFinancing":false,"showEducationFinancing":false,"showLeaseOffer":false,"showInstallmentsPaymentOptions":false,"showLoanOffer":true,"financingDisabledforContractiPhones":false,"appleCardMessagingEnabled":false,"financingDisabledforiPods":false,"showMoreInfoLink":false,"financingDisabledForRefurbs":true,"financingEnabledforProducts":false,"watchProduct":false,"macProduct":true},"acmiAssets":{"acmiEligibleNote":"Eligible for Apple Card Monthly Installments","priceSeparator":"or","priceSubText":"","acmiDisclaimerText":"To purchase with monthly pricing, add this item to your bag and choose to check out with Apple Card Monthly Installments.footnote"},"acmiFinancePresent":false,"buyFlowForm":{"action":"/nl/shop/pdpAddToBag/FMFJ3FN/A","method":"post","namespace":"urls-aspen","urlPattern":"buyflow","omnitureData":{"slotName":"","featureName":"PDP","linkText":"AOS: Refurbished","partNumber":"FMFJ3FN/A","basePartNumber":"FMFJ3","commitCodeId":0,"customerCommitString":"Niet beschikbaar"},"hiddenFields":{"items":[{"index":0,"value":{"attrName":"product","attrValue":"FMFJ3FN/A"},"even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1}},"favorites":{"enabled":true,"parentPartNumber":"FMFJ3","category":"mac","partNumber":"FMFJ3FN/A"},"staticAssets":{"priceSubText":"","priceSeparator":"or","acmiEligibleNote":"Eligible for Apple Card Monthly Installments"},"buyable":false,"isBuyable":false},"softwareProductMessage":null,"esdRequiredSpaceMessage":null,"productDisclaimer":null,"financeMessage":null,"dimensionSizeGuide":null,"disableEngraving":true,"isApplePayEnabled":false,"merchantIdentifier":null,"variantPrices":{"items":[],"size":0}}; // Overview window.pageLevelData.Overview = {"tiles":{"groups":{"items":[{"index":0,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Oorspronkelijk op de markt gebracht in januari 2023","even":true,"last":false,"first":true,"position":1},{"index":1,"value":"8GB centraal geheugen","even":false,"last":false,"first":false,"position":2},{"index":2,"value":"SSD van 256GB1","even":true,"last":false,"first":false,"position":3},{"index":3,"value":"Twee Thunderbolt4-poorten","even":false,"last":false,"first":false,"position":4},{"index":4,"value":"Gigabit Ethernet-poort","even":true,"last":true,"first":false,"position":5}],"size":5},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n

\n Oorspronkelijk op de markt gebracht in januari 2023\n

\n

\n

\n

\n 8GB centraal geheugen\n

\n

\n

\n

\n SSD van 256GB1\n

\n

\n

\n

\n Twee Thunderbolt4-poorten\n

\n

\n

\n

\n Gigabit Ethernet-poort\n

\n

\n\n\n"},"even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1}},"sectionTitle":"Overzicht","sectionId":"Overview","isOverview":true}; // CertifiedRefurbished window.pageLevelData.CertifiedRefurbished = {"title":"Refurbished, door Apple gecertificeerde producten","certifications":"

\n

Kwaliteitsproducten voor aantrekkelijke prijzen

(Video) 8-core vs 10-core GPU M2 MacBook Air - You WON'T Believe THIS

\n

\n

\n

Streng voorafgaand aan de verkoop

\n

\n

\n

Gedekt door de beperkte Apple garantie van één jaar Hierdoor wordt er een nieuw venster geopend.

\n

\n

\n

Gedekt door het Apple beleid voor retourzendingen binnen 14 dagen Hierdoor wordt er een nieuw venster geopend.

\n

\n

\n

Hiervoor kan een AppleCareHierdoor wordt er een nieuw venster geopend. -product worden aangeschaft

\n

\n

\n

Inscriptie en cadeauverpakking zijn niet beschikbaar voor refurbished producten

\n

\n

\n

Beperkte voorraad

\n

"}; // WhatsInTheBox window.pageLevelData.WhatsInTheBox = {"tiles":{"groups":{"items":[{"index":0,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Refurbished Macmini","even":true,"last":false,"first":true,"position":1},{"index":1,"value":"Netsnoer","even":false,"last":true,"first":false,"position":2}],"size":2},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n

\n Refurbished Macmini\n

\n

\n

\n

\n Netsnoer\n

\n

\n\n\n"},"even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1}},"sectionTitle":"Inhoud van de verpakking","sectionId":"WhatsInTheBox"}; // SystemRequirements // EnvironmentRequirements // ManufacturerInfo // Features window.pageLevelData.Features = {"tiles":{"groups":{"items":[{"index":0,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Dit is het volgende hoofdstuk van Applesilicon.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"M2 en M2Pro bouwen voort op onze baanbrekende SoC-architectuur (system on achip). Daarin worden deCPU, deGPU, het centraal geheugen en de NeuralEngine allemaal gecombineerd op één energiezuinige chip. MetM2 profiteer je van een snellere CPU en GPU in Macmini, en ook van een veel hogere geheugen­bandbreedte. M2Pro bevat nog meer CPU- en GPU-cores, met maar liefst twee keer zoveel geheugen­bandbreedte alsM2. Enin beide chips zit een toonaangevende media engine die met gemak ProRes, H.264 en HEVC-video aankan. Zokun je meerdere streams editen, zelfs bij een resolutie van8K.","even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Dit is het volgende hoofdstuk van Applesilicon.\n

\n

\n

\n M2 en M2Pro bouwen voort op onze baanbrekende SoC-architectuur (system on achip). Daarin worden deCPU, deGPU, het centraal geheugen en de NeuralEngine allemaal gecombineerd op één energiezuinige chip. MetM2 profiteer je van een snellere CPU en GPU in Macmini, en ook van een veel hogere geheugen­bandbreedte. M2Pro bevat nog meer CPU- en GPU-cores, met maar liefst twee keer zoveel geheugen­bandbreedte alsM2. Enin beide chips zit een toonaangevende media engine die met gemak ProRes, H.264 en HEVC-video aankan. Zokun je meerdere streams editen, zelfs bij een resolutie van8K.\n

\n

\n\n\n"},"even":true,"last":false,"first":true,"position":1},{"index":1,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"M2.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"M2 brengt de volgende generatie Applesilicon naar Macmini, met maar liefst 20miljard transistors– 25procent meer danM1. M2heeft ook nog 50procent meer geheugen­bandbreedte danM1, waardoor je makkelijk al je workflows afhandelt en moeiteloos switcht tussen apps.","even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n M2.\n

\n

\n

\n M2 brengt de volgende generatie Applesilicon naar Macmini, met maar liefst 20miljard transistors– 25procent meer danM1. M2heeft ook nog 50procent meer geheugen­bandbreedte danM1, waardoor je makkelijk al je workflows afhandelt en moeiteloos switcht tussen apps.\n

\n

\n\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":2},{"index":2,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Meer kracht tot je beschikking.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Dankzij Applesilicon presteert Macmini beter dan desktops die vele malen groter zijn. Denieuwe 8‑coreCPU inM2 is tot 18procent sneller dan M1, en de nieuwe 10‑coreGPU is goed voor tot 35procent snellere graphics danM1. Met12cores levert de CPU in M2Pro tot 1,9keer snellere prestaties dan M1, en met 19cores is de GPU tot 2,6keer sneller.2","even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Meer kracht tot je beschikking.\n

\n

\n

\n Dankzij Applesilicon presteert Macmini beter dan desktops die vele malen groter zijn. Denieuwe 8‑coreCPU inM2 is tot 18procent sneller dan M1, en de nieuwe 10‑coreGPU is goed voor tot 35procent snellere graphics danM1. Met12cores levert de CPU in M2Pro tot 1,9keer snellere prestaties dan M1, en met 19cores is de GPU tot 2,6keer sneller.2\n

\n

\n\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":3},{"index":3,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Mini kan dat.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Met macOSVentura draaien alle apps die je vaak gebruikt razendsnel op Macmini, bijvoorbeeld Microsoft365, Adobe Creative Cloud en Zoom. Bovendien zijn meer dan 15.000apps en plug‑ins geoptimaliseerd voor M2 en M2Pro. Zet je apps en vensters neer zoals jij wilt met StageManager, zodat je gefocust blijft en makkelijk wisselt van taak. Duik in een multiplayer-gamesessie met SharePlay. Ofbegin aan een takenlijstje op jeiPhone om het op Macmini af te maken.","even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Mini kan dat.\n

\n

\n

\n Met macOSVentura draaien alle apps die je vaak gebruikt razendsnel op Macmini, bijvoorbeeld Microsoft365, Adobe Creative Cloud en Zoom. Bovendien zijn meer dan 15.000apps en plug‑ins geoptimaliseerd voor M2 en M2Pro. Zet je apps en vensters neer zoals jij wilt met StageManager, zodat je gefocust blijft en makkelijk wisselt van taak. Duik in een multiplayer-gamesessie met SharePlay. Ofbegin aan een takenlijstje op jeiPhone om het op Macmini af te maken.\n

\n

\n\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":4},{"index":4,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Memorabel geheugen.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Het centraal geheugen van Mac doet meer dan traditioneel RAM-geheugen. Dankzij de enorme bandbreedte en de minimale vertraging kan Applesilicon data nog efficiënter verwerken, waardoor alles wat je doet super­vloeiend aanvoelt.","even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Memorabel geheugen.\n

\n

\n

\n Het centraal geheugen van Mac doet meer dan traditioneel RAM-geheugen. Dankzij de enorme bandbreedte en de minimale vertraging kan Applesilicon data nog efficiënter verwerken, waardoor alles wat je doet super­vloeiend aanvoelt.\n

\n

\n\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":5},{"index":5,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Privacy en beveiliging.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"M2 en macOSVentura voorzien Macmini van privacy- en beveiligings­features die hun weerga niet kennen, zoals ingebouwde bescherming tegen malware en virussen. Endankzij de SecureEnclave van de nieuwe generatie blijven je systeem en je gegevens optimaal beschermd.","even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Privacy en beveiliging.\n

\n

\n

\n M2 en macOSVentura voorzien Macmini van privacy- en beveiligings­features die hun weerga niet kennen, zoals ingebouwde bescherming tegen malware en virussen. Endankzij de SecureEnclave van de nieuwe generatie blijven je systeem en je gegevens optimaal beschermd.\n

\n

\n\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":6},{"index":6,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Veelzijdigheid. Geen stoppen aan.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Baanbrekende prestaties, een scala aan poorten en een compact formaat. Deze mini-desktop is ideaal voor een groot aantal toepassingen, en helemaal klaar voor wat je maar wilt doen.","even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Veelzijdigheid. Geen stoppen aan.\n

\n

\n

\n Baanbrekende prestaties, een scala aan poorten en een compact formaat. Deze mini-desktop is ideaal voor een groot aantal toepassingen, en helemaal klaar voor wat je maar wilt doen.\n

\n

\n\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":7},{"index":7,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Thunderbolt4.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Jekunt gegevens overzetten met snelheden tot 40Gb/s.3 Externe devices opladen of van stroom voorzien. Enje werkplek uitbreiden met externe displays met een resolutie tot6K en 60Hz met Thunderbolt4. Met HDMI kun je zelfs tot 8K-schermen aansluiten.","even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Thunderbolt4.\n

\n

\n

\n Jekunt gegevens overzetten met snelheden tot 40Gb/s.3 Externe devices opladen of van stroom voorzien. Enje werkplek uitbreiden met externe displays met een resolutie tot6K en 60Hz met Thunderbolt4. Met HDMI kun je zelfs tot 8K-schermen aansluiten.\n

\n

(Video) M2 Mac Mini (2023) - 20 Things You NEED to KNOW!
\n\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":8},{"index":8,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Wifi6E.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Wifi6E is nu voor het eerst beschikbaar op Macmini, en biedt betere prestaties en een doorvoer­snelheid van tot wel 2,4Gb/s voor supersnelle gegevens­overdracht of reservekopieën met TimeMachine.","even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Wifi6E.\n

\n

\n

\n Wifi6E is nu voor het eerst beschikbaar op Macmini, en biedt betere prestaties en een doorvoer­snelheid van tot wel 2,4Gb/s voor supersnelle gegevens­overdracht of reservekopieën met TimeMachine.\n

\n

\n\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":9},{"index":9,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":null,"groupTitleFromAttribute":"Ontworpen met deplaneet ingedachten.","attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Bij het ontwerp van Macmini hebben we de impact op het milieu geminimaliseerd met het oog op ons doel om CO₂-neutraal te worden. Ditdeden we onder andere door 100procent gerecycled aluminium in de behuizing te gebruiken en ervoor te zorgen dat alle vezels in de verpakking uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn.","even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Ontworpen met deplaneet ingedachten.\n

\n

\n

\n Bij het ontwerp van Macmini hebben we de impact op het milieu geminimaliseerd met het oog op ons doel om CO₂-neutraal te worden. Ditdeden we onder andere door 100procent gerecycled aluminium in de behuizing te gebruiken en ervoor te zorgen dat alle vezels in de verpakking uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn.\n

\n

\n\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":10},{"index":10,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":11},{"index":11,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":12},{"index":12,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":13},{"index":13,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":false,"last":true,"first":false,"position":14}],"size":14}},"sectionTitle":"Kenmerken","sectionId":"Features"}; // TechSpecs window.pageLevelData.TechSpecs = {"tiles":{"groups":{"items":[{"index":0,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":true,"position":1},{"index":1,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Chip","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"AppleM2‑chip","even":true,"last":false,"first":true,"position":1},{"index":1,"value":"8‑coreCPU met 4performance-cores en 4efficiency-cores","even":false,"last":false,"first":false,"position":2},{"index":2,"value":"10‑coreGPU","even":true,"last":false,"first":false,"position":3},{"index":3,"value":"16‑core NeuralEngine","even":false,"last":false,"first":false,"position":4},{"index":4,"value":"100GB/s geheugen­­­bandbreedte","even":true,"last":false,"first":false,"position":5},{"index":5,"value":"Media engine \n","even":false,"last":false,"first":false,"position":6},{"index":6,"value":"H.264, HEVC, ProRes en ProResRAW met hardware-acceleratie","even":true,"last":false,"first":false,"position":7},{"index":7,"value":"Videodecoding-engine","even":false,"last":false,"first":false,"position":8},{"index":8,"value":"Videoencoding-engine","even":true,"last":false,"first":false,"position":9},{"index":9,"value":"ProRes encoding- en decoding-engine","even":false,"last":true,"first":false,"position":10}],"size":10},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Chip\n

\n

\n

\n AppleM2‑chip\n

\n

\n

\n

\n 8‑coreCPU met 4performance-cores en 4efficiency-cores\n

\n

\n

\n

\n 10‑coreGPU\n

\n

\n

\n

\n 16‑core NeuralEngine\n

\n

\n

\n

\n 100GB/s geheugen­­­bandbreedte\n

\n

\n

\n

\n Media engine \n\n

\n

\n

\n

\n H.264, HEVC, ProRes en ProResRAW met hardware-acceleratie\n

\n

\n

\n

\n Videodecoding-engine\n

\n

\n

\n

\n Videoencoding-engine\n

\n

\n

\n

\n ProRes encoding- en decoding-engine\n

\n

\n\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":2},{"index":2,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":3},{"index":3,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":4},{"index":4,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":5},{"index":5,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Geheugen","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"8GB centraal geheugen","even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Geheugen\n

\n

\n

\n 8GB centraal geheugen\n

\n

\n\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":6},{"index":6,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":7},{"index":7,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Opslag","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"SSD van 256GB1","even":true,"last":true,"first":true,"position":1}],"size":1},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Opslag\n

\n

\n

\n SSD van 256GB1\n

\n

\n\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":8},{"index":8,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":9},{"index":9,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Opladen en uitbreiding","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Twee Thunderbolt4-poorten met ondersteuning voor:","even":true,"last":false,"first":true,"position":1},{"index":1,"value":"DisplayPort","even":false,"last":false,"first":false,"position":2},{"index":2,"value":"Thunderbolt4 (tot40Gb/s)","even":true,"last":false,"first":false,"position":3},{"index":3,"value":"USB4 (tot40Gb/s)","even":false,"last":false,"first":false,"position":4},{"index":4,"value":"USB3.1, 2egen. (tot 10Gb/s)","even":true,"last":false,"first":false,"position":5},{"index":5,"value":"Thunderbolt2-, HDMI-, DVI- en VGA-uitvoer via adapters (afzonderlijk verkrijgbaar)","even":false,"last":false,"first":false,"position":6},{"index":6,"value":"Twee USB‑A-poorten (tot 5Gb/s)","even":true,"last":false,"first":false,"position":7},{"index":7,"value":"HDMI-poort","even":false,"last":false,"first":false,"position":8},{"index":8,"value":"Gigabit Ethernet-poort\n","even":true,"last":false,"first":false,"position":9},{"index":9,"value":"Mini‑jack-aansluiting","even":false,"last":true,"first":false,"position":10}],"size":10},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Opladen en uitbreiding\n

\n

\n

\n Twee Thunderbolt4-poorten met ondersteuning voor:\n

(Video) SHOULD YOU BUY the M2 Mac Mini for Everyday Use?

\n

\n

\n

\n DisplayPort\n

\n

\n

\n

\n Thunderbolt4 (tot40Gb/s)\n

\n

\n

\n

\n USB4 (tot40Gb/s)\n

\n

\n

\n

\n USB3.1, 2egen. (tot 10Gb/s)\n

\n

\n

\n

\n Thunderbolt2-, HDMI-, DVI- en VGA-uitvoer via adapters (afzonderlijk verkrijgbaar)\n

\n

\n

\n

\n Twee USB‑A-poorten (tot 5Gb/s)\n

\n

\n

\n

\n HDMI-poort\n

\n

\n

\n

\n Gigabit Ethernet-poort\n\n

\n

\n

\n

\n Mini‑jack-aansluiting\n

\n

\n\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":10},{"index":10,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":11},{"index":11,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Video-ondersteuning en camera","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Gelijktijdige ondersteuning voor maximaal twee displays:","even":true,"last":false,"first":true,"position":1},{"index":1,"value":"Eén display met een resolutie tot 6K bij 60Hz via Thunderbolt en één display met een resolutie tot 5K bij 60Hz via Thunderbolt of een resolutie van 4K bij 60Hz viaHDMI","even":false,"last":false,"first":false,"position":2},{"index":2,"value":"Digitale video-uitvoer via Thunderbolt4","even":true,"last":false,"first":false,"position":3},{"index":3,"value":"Ondersteuning voor native DisplayPort-uitvoer via USB‑C","even":false,"last":false,"first":false,"position":4},{"index":4,"value":"HDMI-display-uitvoer","even":true,"last":false,"first":false,"position":5},{"index":5,"value":"Ondersteuning voor één display met een resolutie tot4K bij60Hz","even":false,"last":false,"first":false,"position":6},{"index":6,"value":"Ondersteunde structuren zijn onder meer HEVC, H.264 en ProResHDR met DolbyVision, HDR10 enHLG","even":true,"last":true,"first":false,"position":7}],"size":7},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Video-ondersteuning en camera\n

\n

\n

\n Gelijktijdige ondersteuning voor maximaal twee displays:\n

\n

\n

\n

\n Eén display met een resolutie tot 6K bij 60Hz via Thunderbolt en één display met een resolutie tot 5K bij 60Hz via Thunderbolt of een resolutie van 4K bij 60Hz viaHDMI\n

\n

\n

\n

\n Digitale video-uitvoer via Thunderbolt4\n

\n

\n

\n

\n Ondersteuning voor native DisplayPort-uitvoer via USB‑C\n

\n

\n

\n

\n HDMI-display-uitvoer\n

\n

\n

\n

\n Ondersteuning voor één display met een resolutie tot4K bij60Hz\n

\n

\n

\n

\n Ondersteunde structuren zijn onder meer HEVC, H.264 en ProResHDR met DolbyVision, HDR10 enHLG\n

\n

(Video) Mac Mini 8GB vs 16GB (Don't Make a HUGE Mistake)
\n\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":12},{"index":12,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":13},{"index":13,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":14},{"index":14,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":15},{"index":15,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":16},{"index":16,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Audio","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Ingebouwde speaker","even":true,"last":false,"first":true,"position":1},{"index":1,"value":"Mini-jack-aansluiting met geavanceerde ondersteuning voor koptelefoons met een hoge impedantie","even":false,"last":false,"first":false,"position":2},{"index":2,"value":"HDMI-poort ondersteunt meerkanaalsaudio-uitvoer","even":true,"last":false,"first":false,"position":3},{"index":3,"value":"Ondersteunde structuren zijn onder meer AAC, MP3, AppleLossless, FLAC, DolbyDigital, DolbyDigitalPlus en DolbyAtmos","even":false,"last":true,"first":false,"position":4}],"size":4},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Audio\n

\n

\n

\n Ingebouwde speaker\n

\n

\n

\n

\n Mini-jack-aansluiting met geavanceerde ondersteuning voor koptelefoons met een hoge impedantie\n

\n

\n

\n

\n HDMI-poort ondersteunt meerkanaalsaudio-uitvoer\n

\n

\n

\n

\n Ondersteunde structuren zijn onder meer AAC, MP3, AppleLossless, FLAC, DolbyDigital, DolbyDigitalPlus en DolbyAtmos\n

\n

\n\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":17},{"index":17,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":18},{"index":18,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":19},{"index":19,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":20},{"index":20,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":21},{"index":21,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":22},{"index":22,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":23},{"index":23,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":24},{"index":24,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":25},{"index":25,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":{"groupTitleFromAsset":"Draadloos","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Draadloze 802.11ax wifi6E-voorziening","even":true,"last":false,"first":true,"position":1},{"index":1,"value":"Draadloze Bluetooth5.3-technologie","even":false,"last":false,"first":false,"position":2},{"index":2,"value":"10/100/1000BASE‑T Gigabit Ethernet (RJ‑45-connector)","even":true,"last":true,"first":false,"position":3}],"size":3},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n

\n Draadloos\n

\n

\n

\n Draadloze 802.11ax wifi6E-voorziening\n

\n

\n

\n

\n Draadloze Bluetooth5.3-technologie\n

\n

\n

\n

\n 10/100/1000BASE‑T Gigabit Ethernet (RJ‑45-connector)\n

\n

\n\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":26},{"index":26,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":27},{"index":27,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":28},{"index":28,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":29},{"index":29,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":30},{"index":30,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":31},{"index":31,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":32},{"index":32,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":33},{"index":33,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":34},{"index":34,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"mutiValueAttributeSelector","mutiValueAttributeSelector":null,"viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","render":"\n\n"},"even":true,"last":false,"first":false,"position":35},{"index":35,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"listOfAttributes","viewName":"/templates/web/page/productdetails/NonBulletedListWithTitle.mustache","listOfAttributes":{"groupTitleFromAsset":"Afmetingen en gewicht","groupTitleFromAttribute":null,"attributeList":{"items":[{"index":0,"value":"Hoogte: 3,58cm","even":true,"last":false,"first":true,"position":1},{"index":1,"value":"Breedte: 19,70cm","even":false,"last":false,"first":false,"position":2},{"index":2,"value":"Diepte: 19,70cm","even":true,"last":false,"first":false,"position":3},{"index":3,"value":"Gewicht: 1,18kg4","even":false,"last":true,"first":false,"position":4}],"size":4},"imageValue":null,"paragraphText":null,"imagePosition":null,"imageValueList":null},"render":"

\n Afmetingen en gewicht\n

\n

\n

\n Hoogte: 3,58cm\n

\n

\n

\n

\n Breedte: 19,70cm\n

\n

\n

\n

\n Diepte: 19,70cm\n

\n

\n

\n

\n Gewicht: 1,18kg4\n

\n

\n\n\n\n"},"even":false,"last":false,"first":false,"position":36},{"index":36,"value":{"selectComposite":true,"modelType":"imageOnlySelector","viewName":"/templates/web/page/productdetails/ImageOnly.mustache","imageOnlySelector":null,"render":"\n"},"even":true,"last":true,"first":false,"position":37}],"size":37}},"sectionTitle":"Specificaties","sectionId":"TechSpecs"}; // ComplimentarySection window.eolOverlay = "

\n

Op zoek naar iets?

\n

Dat dachten we al. Het product dat je zoekt is echter niet meer verkrijgbaar via apple.com.

We hebben wel een aantal vergelijkbare producten voor je.

\n \n

"; //productInformationCompliance

1. 1GB is gelijk aan 1miljard bytes en 1TB is gelijk aan 1biljoen bytes; de werkelijke, geformatteerde capaciteit ligtlager.

2.Tests uitgevoerd door Apple in november en december 2022, waarbij gebruik is gemaakt van prototypen van Macmini met de AppleM2Pro-chip, 12‑core CPU, 19‑core GPU en 16GB RAM, prototypen van Macmini met de AppleM2-chip, 8‑core CPU, 10‑core GPU en 24GB RAM, en van productie-eenheden van Macmini met de AppleM1-chip, 8‑core CPU, 8‑core GPU en 8GB RAM. Prestaties zijn gemeten met bepaalde standaardbenchmarks. Tests zijn uitgevoerd met specifieke computersystemen en geven de prestaties van Macmini bij benadering weer.

3.Snelheden zijn gebaseerd op theoretische doorvoer en kunnen variëren.

(Video) Why I LOVE the Mac mini M2 Pro: One Week Later Review

4.Gewicht kan variëren, afhankelijk van configuratie en fabricageproces.

We gebruiken je locatie om de bezorgopties sneller te laten zien. We hebben je locatie kunnen achterhalen aan de hand van je IP-adres, of omdat je die tijdens een eerder bezoek aan Apple al hebt ingevuld.

FAQs

How much will Mac Mini M2 cost? ›

Starting at $599, the M2 Mac mini is the most affordable machine in the Mac lineup. While already an excellent price, AppleInsider constantly finds the lowest prices, so check back frequently for the best deals on the 2023 M2 Mac mini. Price with $50 promo code APINSIDER.

When did the Mac Mini M2 come out? ›

The Mac mini M2 is available for order via Apple's website at a starting price of $599 (roughly £649 in the U.K. or AU $999 in Australia), and shipments start arriving January 24. The entry-level model packs an M2 chip with an 8-core CPU, a 10-core GPU, 8GB of memory and a 256GB SSD for storage.

Is M2 Mac mini coming? ›

The new Mac mini gets an M2 chip like the one found in the 2022 MacBook Air and 2022 13-inch MacBook Pro.

What is Mac mini M2 used for? ›

Mac mini with M2 features an 8-core CPU with four high-performance and four high-efficiency cores, along with a 10-core GPU — perfect for users looking for superfast performance and incredible productivity at an even more affordable starting price of INR 59900.

Is 8GB unified memory enough? ›

8GB of unified memory will suffice for everyday tasks like browsing the web, answering emails, sifting through ten or fifteen tabs in Safari (or your web browser of choice), and it'll also deliver the kind of performance you need to do some light design work, video/photo editing, and so on.

How long will M2 Mac last? ›

The MacBook Air M2 (available at Apple) is a wonder. Its tall, color-accurate display and 17-hour battery life set it apart from the competition.

Is the M2 Mac worth it? ›

If you can afford to spend $200 to $350 more, the MacBook Air M2 is the better pick. It has a separate charging port, a brighter screen, a better webcam and keyboard, significantly more battery life, and slightly more performance power. The MacBook Air M1 is the better choice for those looking to save a bit of money.

What is Mac mini good for? ›

The Mac mini is most widely used as a home or office desktop that does not compromise performance. So, if you need a WFH setup that does not cost a lot, you can get the base model M2 Mac mini. Because it comes with standard connectivity options, including two Thunderbolt 4 ports, you can connect almost everything.

How long should a Mac mini last? ›

A Mac Mini is usually more of an entry level Mac, but can be configured with faster processors, expanded memory and larger hard drives that will extend the life span. This makes their effective life span 3 to 5 years.

Is Apple discontinuing the Mac mini? ›

Apple has discontinued the Intel Mac Mini, leaving just one machine left to transition to Apple silicon. By Jon Porter, a reporter with five years of experience covering consumer tech releases, EU tech policy, online platforms, and mechanical keyboards.

Can Mac mini connect to any monitor? ›

Can you use any monitor with a Mac mini? The Mac mini doesn't come with a monitor, but you can connect it to one using one of the ports on the back of the device. Using the right adapter, you can connect the Mac Mini to any computer screen with a VGA port.

What is the Apple M2 chip good for? ›

M2 Max is the world's most powerful and efficient chip for a pro laptop. The power-efficient performance of Apple silicon allows M2 Max to quickly tackle graphics-intensive projects while maintaining excellent battery life.

How fast is the RAM on the Mac mini M2? ›

The M2 Pro chip has up to a 12-core CPU with four high-performance cores and eight high-efficiency cores, plus up to a 19-core GPU. Compared to the M1, the M2 is up to 1.4x faster, and it features 24GB of unified memory and 100GB/s memory bandwidth.

Is Mac mini M2 RAM upgradable? ›

Apple integrated the RAM right into the M2 chip package in the Mac mini (2023) and Mac mini (M1, 2020) and so it can't be upgraded. You must instead configure the amount of memory you want in your Mac mini when you purchase it. Unfortunately, there's simply no way of adding more RAM to the Mac mini after you buy it.

Do I need 8GB or 16GB of memory? ›

Generally, we recommend 8GB of RAM for casual computer usage and internet browsing, 16GB for spreadsheets and other office programs, and at least 32GB for gamers and multimedia creators.

Should I get 8GB or 16GB memory? ›

The increased capacity that 16GB of RAM provides over 8GB makes it the clear winner. 8GB of RAM may be suitable for basic functions, but it quickly seizes up when multiple programs try to operate at the same time. You might not always need 16GB of RAM but you'll be happy to have it when push comes to shove.

Do I need 8GB or 16GB unified memory? ›

So if you use more demanding software or do photo editing, occasional video work, and other activities, then it's best to pay extra for the 16GB memory option. For everyday activities — browsing the web, managing emails, or working with an office suite — 8GB is perfectly adequate.

Is 8GB M2 Mac enough? ›

Conclusion. Apple offers its own guidance on choosing the right memory for your M2 Mac mini. “Your Mac mini comes as standard with 8GB of memory,” they tell buyers on the configuration page, before explaining that 8GB is “more than enough for the things you do every day and for running multiple applications at once.”

Is Mac M2 better than M1? ›

The M2 is better than the M1, but it's still a marginal upgrade. The M1 Pro is similarly topped by the M2 Pro, and the M2 Max beats out the M1 Max in pretty much every test.

Do I really need the M2 chip? ›

Should you purchase a device with an M2 processor? Simply put, Apple hardware with an M2 processor will have better performance than devices running on older silicon. So if you want one of the best Apple devices on the market, you should buy one with an M2 processor.

Is the M2 chip overkill? ›

Since the company switched over to ARM architecture, its chips are so good that improvements are pointless. Even the M2 Pro and M2 Max are overkill for most customers.

Does M2 Mac overheat? ›

Unfortunately, macOS does not have built-in functionality to let you know when the device is overheating. Instead, the device will throttle its performance to keep the temperature low. So, you would know that your M2 MacBook Pro or Air is overheating only when you see a loss of performance/speed.

Is the Apple M2 chip better? ›

Performance. At launch, Apple claimed the M2 chip is 18% faster when it comes to CPU speed and that the M2 chip's GPU is 35% faster than the M1 GPU. In our CPU testing, we saw just over a 10% increase in performance. The raw numbers are all well and good but it's all about how it feels for the end user.

Are Mac Minis worth it? ›

The starting M2 version has enough performance for most, while the M2 Pro offers more power than many will need outside computing intensive workloads. And all packed into a tiny, power-sipping and quiet-running box that, depending on which version you buy, is surprisingly good value for a Mac.

What is the difference in Mac and Mac mini? ›

The MacBook Pro (2023) and Mac Mini (2023) are two very different computers from Apple. The former is a laptop with better performance, while the other is a stationary desktop with an affordable price tag.

Should I shut down my Mac mini every night? ›

A good rule of thumb is that if you're only going to be away from your Mac for an hour or two or even overnight, letting it sleep is probably the best method. Any longer than that and you'll want to power it down, for reasons outlined in the next section.

Why is my Mac mini so slow? ›

Your Mac might be slow because of an outdated operating system or a full hard disk — especially if you have an older model Mac. If your Mac is new, it might be slow because you're running too many background programs and apps or even have a malware infection.

What is the life expectancy of a Mac mini M1? ›

But you are good for 10 years minimum. When will the MacBook M1 get obsolete? Apple generally designates product lines as Obsolete after 7–9 years, depending on the product. Macs usually are around 8.

Why is Apple getting rid of Mini? ›

These continued poor sales were likely the main reason behind the demise of the "mini" form factor ‌iPhone‌. With the ‌iPhone 14‌ lineup, Apple has opted to replace the "mini" device with an all-new "Plus" device.

Can I run Windows on a Mac mini M2? ›

Microsoft is officially supporting Windows 11 on Apple's M1 and M2 Macs thanks to a partnership with Parallels to allow the operating system to run in a virtual environment.

Will there be a new Mac mini in 2023? ›

The Mac Mini launched in the U.S. on Jan. 24, 2023. This mini-computer is only available in Silver and starts at $599 and $1,299 for the M2 and M2 Pro variants, respectively. You can buy it through the Apple Store and most major U.S. retailers, such as Amazon and Best Buy.

Can a Mac mini connect to a TV? ›

on your Mac mini support video output, so you can connect an external display, a projector, or a high resolution TV. For Mac mini with Apple M2, you can connect up to two external displays in the following configurations: Connect one display with up to 4K resolution at 60 Hz using the HDMI port.

Which is better HDMI or Thunderbolt? ›

While HDMI is used primarily as a display connector on many types of electronics, Thunderbolt is used for both video and data applications, and is only found on computers. In direct comparison of their video capabilities, Thunderbolt 4 and HDMI 2.1 are evenly matched in support for a maximum resolution of 8K.

Can I use my TV as a Mac mini monitor? ›

Connect one end of the video cable (or an adapter, if necessary) to the computer's Thunderbolt port , HDMI port, or DVI port , then connect the other end of the cable to the TV's video input port. If you need to adjust the resolution on your TV, choose Apple menu > System Settings, then click Displays in the sidebar.

Is M2 worth it over M1? ›

The MacBook Air M2 is the better laptop, but the MacBook Air M1 is close behind. If you can afford to spend $200 to $350 more, the MacBook Air M2 is the better pick. It has a separate charging port, a brighter screen, a better webcam and keyboard, significantly more battery life, and slightly more performance power.

How much better is M2 than M1? ›

One of the main differences between the M1 and the M2 chip is the number of GPU cores. The M1 chip has 8 cores, while the M2 chip has 10 cores, allowing the M2 chip to provide up to 25% higher graphics performance than the M1 while at the same power level.

How fast is the M2 Mac Mini? ›

The M2 Mac mini CPU we're reviewing here is an 8-core version, consisting of four high-performance cores along with four energy-efficient cores. This is similar to the M1's CPU, except the M2 runs at a higher clock speed of 3.49GHz.

Is the M2 chip worth the money? ›

Like the new MacBook Pro M2, this new notebook features the Apple M2 chip — making it one of the most performant and overall best laptops you can buy. Despite its steep $1,199 starting price, it's arguably worth every penny due to the value it provides.

Is Apple M2 worth it? ›

Is the M2 Good for Video and Photo Editing? It absolutely is! It's not, however, particularly better than the M1. So, if you want to save a bit of money, going with the original M1 MacBook Air or M1 MacBook Pro would definitely make a lot more sense!

Is upgrading to M2 worth it? ›

If you frequently do graphically-intensive tasks such as video editing, graphics rendering, and so on, the performance boost and the extra hour of battery life might be worth the cost, as they will help your workflow. However, for most other users, the upgrade isn't worth it since it's just a spec bump.

Which is better M1 with more RAM or M2? ›

Unified Memory

In addition, the ‌M2‌ has a 100GB/s memory bandwidth, compared to 68.25GB/s with the ‌M1‌, meaning that the latest MacBook Pro can access more memory faster.

What's better M1 Pro or M2? ›

Apple says the M2 Pro gives up to 20% faster CPU and 30% faster GPU performance than the M1 Pro. And the M2 Pro neural engine has seen a 40% speed increase over the M1 Pro. You've also got up to a 12-core CPU and 19-core GPU with the M2 Pro.

Is MacBook M2 slower than M1? ›

BREAKING: We've just discovered that the base 14” M2 Pro MacBook Pro (512GB) is considerably slower than the previous 14” M1 Pro model.

Can a Mac last 10 years? ›

Apple supports Macs with operating system updates for approximately eight to ten years, after which time Apple will not support the software and it's probably a good time to replace your Mac.

Is Mac M2 chip good? ›

M2 Max is the world's most powerful and efficient chip for a pro laptop. The power-efficient performance of Apple silicon allows M2 Max to quickly tackle graphics-intensive projects while maintaining excellent battery life.

Is Mac mini M2 worth buying? ›

The M2 Mac Mini is a great desktop for daily productivity and takes up almost no desk space. Its M2 mobile processor is much faster than most laptops for $600, and it consumes very little power.

Videos

1. $599 M2 Mac Mini vs $13,000 Mac Pro | DaVinci Resolve Battle
(michael tobin)
2. Apple Destroyed my Expectations. - M1 Mac Mini Review
(Linus Tech Tips)
3. Meet the new MacBook Pro and Mac mini | Apple
(Apple)
4. M1 Mac Mini vs Intel i7 Mac Mini + eGPU for Pro Apps!
(Max Tech)
5. Here's How & Why the M1 Mac Mini replaced my $15K Mac Pro!
(Max Tech)
6. M2 Max MacBook Pro Review: Back to Bumps!
(Marques Brownlee)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 09/10/2023

Views: 6163

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.